Algememe Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden van de website”) zijn van toepassing op je (‘je’ of ‘jouw’) gebruik van de openbaar toegankelijke website die wij, Nido Technologies S.à r.l. (‘we/wij’, ‘ons’ of ‘onze’) vanaf de URL’s beheren; (‘website’). Door toegang tot en het gebruiken van de website ga je ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website. Indien je niet akkoord gaat met een deel van deze gebruiksvoorwaarden van de website, moet je de website verlaten en de website niet (meer) gebruiken. Let erop dat deze gebruiksvoorwaarden van de website van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en dat je verantwoordelijk bent voor het controleren van de versie die het meest recent op de website is gepubliceerd.

Gebruik van de website

Je kunt toegang verkrijgen tot en de website gebruiken voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik onder de algemene voorwaarden van dit document. Je kunt materialen downloaden naar een lokaal opslagmedium en zonder aanpassingen uittreksels van onze website afdrukken. Je kunt de inhoud van de website ophalen en op een scherm weergeven. Je kunt ook kopieën maken van gedownloade uittreksels voor anderen, op voorwaarde dat je hier geen winst op maakt.

Je mag niet:

  • de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kopiëren of anderszins integreren of opslaan op een ander(e) website, elektronisch ophaalsysteem, publicatie of andere activiteiten. Aanvragen voor toestemming moeten bij ons worden ingediend. Contact opnemen;
  • de website gebruiken voor het ongewenst versturen of verspreiden van meerdere ongewenste spammail of -berichten, kettingbrieven of anderszins de website of de netwerken waar je toegang tot hebt en die je gebruikt, verstoren of onderbreken; en/of
  • gebruikmaken van datamining; robots; of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractietools; metatags of eventuele ‘verborgen tekst’ die onze naam of (handels)merken bevatten.
  • Het framen van de website (geheel of gedeeltelijk) is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Auteursrecht, (handels)merken en ontwerpen

Het auteursrecht van de inhoud van de website ligt bij ons of bij onze aanbieders van inhoud. Bij het gebruiken, downloaden, weergeven, afdrukken en/of opslaan van de website en zijn content moet je ervoor zorgen dat:

  • de tekst, foto’s, afbeeldingen en documenten die beschikbaar moeten worden gemaakt of anderszins op de website worden gepubliceerd, op geen enkele manier worden gewijzigd; en
  • ons auteursrecht, onze (handels)merken, ontwerpen en andere verklaringen, en die van derden die op de website worden gebruikt, op alle kopieën worden vermeld en op geen enkele manier worden aangepast.
  • Je mag geen namen, logo’s, foto’s, ontwerpen, slogans, dienst- en handelsmerken, afbeeldingen, knoppictogrammen, gegevensverzamelingen en/of software van de website gebruiken, uitgezonderd zoals toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden van de website of indien door ons vooraf schriftelijk bevestigd.

Virussen

Hoewel we alle mogelijke inspanningen ondernemen om virussen van de website weg te houden, kunnen we een dergelijke uitsluiting niet garanderen en accepteren we geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door het downloaden van virussen. We raden je aan om alle vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie vanaf de website downloadt.

Beschikbaarheid en connectiviteit

Hoewel we alle mogelijke inspanningen ondernemen om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde beschikbaar is, kunnen we gezien de aard van het internet niet garanderen dat dit altijd het geval is of dat de website onderbrekings- of foutvrij is. Indien een fout optreedt, kun je dat bij ons melden door hier contact op te nemen. We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot de website onderbreken of beperken om ervoor te zorgen dat we belangrijk(e) updates, onderhoud en reparaties kunnen uitvoeren. In dergelijke situaties zullen we ernaar streven om je toegang tot de website zo snel mogelijk te herstellen.

Encryptie

Hoewel de website voor het beveiligen van gebieden waar online betalingen worden geaccepteerd versleutelingssoftware gebruikt, kan de veiligheid van informatie en betaalgegevens die via het internet worden ingediend niet worden gegarandeerd. Eventuele verliezen die je oploopt of ondergaat tijdens het versturen van gegevens via e-mail of andere internetfuncties, zullen uitsluitend en uitdrukkelijk door jou worden gedragen, en in geen geval zullen dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk door ons of onze vertegenwoordigers worden gedragen.

‘Cookies’

Wanneer je interactie hebt met de website (waaronder wanneer je op de website bladert, informatie ervan downloadt, boekingen of andere aanvragen online indient of deze gebruikt voor toegang tot internetsites) ontvangen we bepaalde soorten gegevens over je bezoek via ‘cookies’ en slaan we deze op. We beschrijven in ons privacybeleid hoe we ‘cookies’ gebruiken. De informatie die we verzamelen via ‘cookies’ bevat gegevens die de computer identificeert die je gebruikt voor toegang tot de website, de datum en tijd van je bezoek en de pagina’s die je bezoekt. Om meer te weten te komen over ons gebruik van ‘cookies’ kun je ons privacybeleid raadplegen.

Algemene disclaimer

De website is erop gericht om uitsluitend algemene informatie te leveren. Voordat je een actie uitvoert of hiervan afziet op basis van informatie op een deel van de website, moet je toepasselijk advies inwinnen.
Hoewel we alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen bij het samenstellen van de website, bieden we geen garanties, verklaringen of afspraken in verband met de website of zijn inhoud (waaronder zonder beperking, rondom zijn kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of toepasselijkheid voor een bepaald doel), of de inhoud van websites of internetforums van derden (‘sites van derden’), waarnaar wordt verwezen of waar toegang toe wordt verkregen via een hypertekstlink op de website.

We bevorderen of keuren de inhoud van sites van derden niet goed en hebben hier geen enkele aansprakelijkheid tegenover (waaronder, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortkomt uit een bewering dat de inhoud van een site van derden inbreuk maakt op wetten of rechten van een persoon of entiteit). Koppelingen naar sites van derden worden uitsluitend voor jouw gemak verstrekt en je bent uitdrukkelijk alleen verantwoordelijk voor het beoordelen van de nauwkeurig- en volledigheid van informatie op sites van derden en de waarde en integriteit van goederen en diensten die erop worden aangeboden.
Uitgezonderd indien vereist door de wetgeving, zijn we niet verantwoordelijk voor verliezen of schaden die je oploopt of ondergaat, hetzij via een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voorkomend uit je toegang tot en/of gebruik van de website, waaronder het vertrouwen op gegevens van de website, of om welke reden dan ook door een onderbreking of vertraging bij de toegang tot de website.

Gebruikersgarantie en -vrijwaring

Je verklaart dat je je zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en de website, zijn inhoud of een deel ervan, niet zult gebruiken voor een doel dat inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, de privacy, publiciteit of persoonlijke rechten van anderen schendt of waarvan je anderszins weet dat dit onwettig is of een manier die lasterlijk, obsceen, bedreigend, beledigend of hatelijk is.

Je gaat ermee akkoord, ons, onze medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, schaden en onkosten (waaronder maar niet beperkt tot juridische toeslagen en kosten die voortkomen uit of worden opgelopen als gevolg van vorderingen tegenover ons, onze medewerkers en vertegenwoordigers), die voortkomen uit je toegang tot en/of gebruik van de website of andere soorten inhoud, voor wat voor doel dan ook, en voor zover toegestaan door de wetgeving.

Overige

Indien bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de website ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, wordt de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet beïnvloed.
Deze gebruiksvoorwaarden van de website omvatten de gehele overeenkomst tussen ons en jou in verband met je toegang tot en het gebruik van de website en vervangen andere communicatieberichten tussen jou en ons in verband hiermee.

Verklaring van afstand

Indien je inbreuk pleegt op deze gebruiksvoorwaarden van de website en we geen actie ondernemen, zijn we nog steeds gerechtigd om daaropvolgend en in andere situaties waarbij je schendt onze rechten en oplossingen toe te passen.

Ondersteuning

Indien je vragen hebt in verband met onze diensten, de website of deze gebruiksvoorwaarden van de website, kun je hier contact met ons opnemen.

Toepasselijke recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden van de website worden beheerd en uitgevoerd volgens de wetten van Engeland en Wales. Je gaat ermee akkoord om het niet-exclusieve rechtsgebied van de Engelse rechtbanken te volgen, net als wij.

Onze gegevens

De website is eigendom van en wordt beheerd door Nido Technologies S.à r.l.

Geregistreerd in Luxemburg: B 186820

Statutaire zetel: 1 Boulevard de la Foire, L-1528, Luxemburg

Laatst bijgewerkt: januari 2015

Copyright © Nido Technologies 2015. Alle rechten voorbehouden.