Privacybeleid

Nido Management UK (NMUK) respecteert je privacy en zet zich tot het uiterste in om je persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert je over hoe we zorgen voor je persoonsgegevens als je onze website bezoekt (onafhankelijk van waarvandaan je deze bezoekt) en vermeldt je privacyrechten en hoe de wetgeving je beschermt.

Deze privacyverklaring wordt in gelaagde vorm gepubliceerd, zodat je kunt klikken in de afzonderlijke secties die hieronder staan vermeld. Bekijk ook de verklarende woordenlijst om de betekenis van enkele begrippen in deze privacyverklaring te begrijpen.

 1. Belangrijke gegevens en wie we zijn
 2. De gegevens die we van je verzamelen
 3. Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?
 4. Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?
 5. Openbaren van je persoonsgegevens
 6. Internationale overdrachten
 7. Gegevensbeveiliging
 8. Dataretentie
 9. Je wettelijke rechten
 10. Verklarende woordenlijst

BELANGRIJKE GEGEVENS EN WIE WE ZIJN

Individuen zijn gerechtigd om de identiteit van de entiteit te weten die beslissingen neemt over hoe hun gegevens worden gebruikt – dit is de ‘beheerder’ van de gegevens. Nido Management UK is zowel de beheerder als verwerker van de gegevens.

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is erop gericht om je informatie te verstrekken over hoe Nido Management UK Limited je persoonsgegevens via je gebruik van deze website verzamelt en verwerkt, waaronder gegevens die je via deze website indient als je je abonneert op onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring samen met eventuele andere privacyverklaringen leest of een andere te billijken verwerkingsverklaring die we in bepaalde situaties kunnen afgeven wanneer we persoonsgegevens over je verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we je persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op het andere beleid en is niet bedoeld om dat te vervangen.

BEHEERDER

Nido Management UK Limited is zowel de beheerder als verwerker en verantwoordelijk voor je persoonsgegevens (gezamenlijk naar verwezen als ‘Nido Management UK”, ‘we/wij”, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring).

We hebben een manager voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, waaronder aanvragen rondom het uitoefenen van je wettelijke rechten, kun je via de onderstaande gegevens contact opnemen met de manager voor gegevensbescherming.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige gegevens zijn:

Nido Management UK Limited
Data Privacy Team
1 Knightsbridge
Londen

Engeland
SW1X 7LX

GDPR@nidostudent.com

Telefoonnummer: 00 44 20 7349 1330

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO), de toezichthoudende instantie van het VK voor kwesties rondom gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We stellen het echter op prijs als je je bezorgdheden eerst persoonlijk met ons bespreekt, voordat je contact opneemt met het ICO.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN JE PLICHT OM ONS TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN

De wetgeving voor gegevensbescherming in het VK zal op 25 mei 2018 wijzigen. Hoewel in deze privacyverklaring de meeste van je rechten onder de nieuwe wetgeving staan vermeld, zijn we mogelijk tot mei 2018 niet in staat om aan al je aanvragen te voldoen (bijvoorbeeld een verzoek voor het overdragen van je persoonsgegevens), aangezien we nog steeds bezig zijn om onze systemen gereed te maken voor enkele van deze veranderingen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we van je bewaren nauwkeurig en actueel zijn. We verzoeken je vriendelijk om ons te informeren indien je persoonsgegevens wijzigen tijdens de relatie met ons.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Deze website kan koppelingen naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Als je klikt op dergelijke koppelingen of deze verbindingen activeert, kun je derden toestaan om gegevens over jou te verzamelen of delen. We beheren deze websites van derden niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Als je onze website verlaat, raden we je aan om de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te lezen.

DE GEGEVENS DIE WE VAN JE VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens of informatie omvatten gegevens over een individu van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Deze omvatten geen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben samengevoegd. Deze kunnen bestaan uit:

 • Identiteitsgegevens, waaronder de voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens, waaronder het factuur-, lever- en e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Financiële gegevens, waaronder de bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens, waaronder gegevens over betalingen naar en van jou en andere informatie over producten en diensten die je van ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens, waaronder het internet protocol (IP)-adres, je inloggegevens, browsersoort en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten en versies browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologieën op de apparaten die je gebruikt voor toegang tot deze website.
 • Profielgegevens, waaronder je gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing), aankopen of bestellingen die je hebt uitgevoerd, je interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op vragenlijsten.
 • Gebruikersgegevens, waaronder informatie over hoe je onze website gebruikt, producten en diensten.
 • Marketing- en communicatiegegevens, waaronder je voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten van ons en onze derden en je communicatievoorkeuren.

We kunnen ook samengevoegde gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische en demografische gegevens voor elk doeleinde. Samengevoegde gegevens kunnen zijn onttrokken uit je persoonsgegevens, maar worden onder de wetgeving niet beschouwd als persoonsgegevens omdat ze niet direct of indirect je identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld je gebruikersgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een specifieke websitefunctie. Als we echter samengevoegde gegevens combineren met of koppelen aan je persoonsgegevens, zodat je (in)direct kunt worden geïdentificeerd, behandelen we de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens, die worden gebruikt volgens dit privacybeleid.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens van je (hieronder gegevens over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

INDIEN HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS MISLUKT

Indien we onder de wetgeving persoonsgegevens moeten verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat we met je hebben, en het verstrekken van die door ons verzochte gegevens door jou mislukt, kunnen we mogelijk het contract dat we met je hebben of willen afsluiten niet uitvoeren (bijvoorbeeld om je goederen of diensten te leveren). In een dergelijk geval moeten we mogelijk een door jou aangeschaft(e) product of dienst annuleren, maar we zullen je daarover op dat moment informeren.

HOE WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over je te verzamelen, waaronder via:

Directe interacties. Je kunt ons je identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door contact met ons op te nemen via post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder persoonsgegevens die je verstrekt als je:

 • je aanmeldt voor onze producten of diensten
 • een account op onze website aanmaakt
 • je abonneert op onze dienst of publicaties
 • marketingberichten wilt ontvangen
 • meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek
 • ons feedback geeft

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als je interactie hebt met onze website, kunnen we automatisch technische gegevens over je apparatuur, surfactiviteiten en -gedrag verzamelen. We verzamelen deze persoonsgegevens via cookies, [serverlogs] en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen als je andere websites bezoekt waarop onze cookies worden toegepast. Bekijk hier ons cookiebeleid voor meer informatie.

HOE GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend als de wetgeving ons dit toestaat. In het algemeen gebruiken we je persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Wanneer we een contract moeten uitvoeren dat we met je afsluiten of hebben afgesloten.
 • Wanneer het noodzakelijk is om onze zakelijke belangen te dienen (of die van een derde) en je belangen en fundamentele rechten geen voorrang krijgen boven deze belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan juridische of regelgevende vereisten.

Klik hier om meer te weten te komen over de soorten wettelijke grondslagen waar we ons aan moeten houden bij het verwerken van je persoonsgegevens.

In het algemeen zijn we niet afhankelijk van een wettelijke grondslag bij het verwerken van je persoonsgegevens, uitgezonderd in verband met het versturen van direct-marketingberichten van derden via e-mail of tekstbericht. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming voor marketingberichten in te trekken door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

DOELEINDEN WAARVOOR WE JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving vermeld van alle manieren die we kunnen gebruiken bij het verwerken van je persoonsgegevens, en op welke wettelijke grondslagen we dat zullen doen. We hebben ook geïdentificeerd wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

Let erop dat we je persoonsgegevens kunnen verwerken op basis van meer dan één wettelijke grondslag, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we je gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien je graag meer informatie wenst over de specifieke wettelijke grondslag waar we bij het verwerken van je persoonsgegevens afhankelijk van zijn, indien er meer dan één in de tabel is uiteengezet.

Doeleinde/activiteit Soort gegevens Wettelijke grondslag voor verwerking, waaronder grondslag van rechtmatige belangen
Om je te registreren als nieuwe klant (a) Identiteit

(b) Contact

Uitvoeren van een contract met jou
Voor het verwerken en leveren van je bestelling, waaronder:

(a) Beheren van betalingen, kosten en toeslagen

(b) Verzamelen en innen van bedragen die je ons schuldig bent

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatieberichten

(a) Uitvoeren van een contract met jou

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om verschuldigde bedragen te innen)

Om onze relatie met jou te beheren, wat bestaat uit:

(a) Je informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of het privacy beleid

(b) Je verzoeken om een beoordeling te geven of een vragenlijst in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing- en communicatieberichten

(a) Uitvoeren van een contract met jou

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze bestanden up-to-date te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om ervoor te zorgen dat je kunt deelnemen aan een loterij, wedstrijd of onderzoek (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatieberichten

(a) Uitvoeren van een contract met jou

(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om onze activiteiten en deze website te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het uitvoeren van onze activiteiten, leveren van beheer- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van een groep)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om relevante inhoud en advertenties op de website te leveren en de effectiviteit van de advertenties die we je aanbieden te meten en te begrijpen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatieberichten

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en voor onze marketingstrategie)
Om gegevensanalyses toe te passen voor het verbeteren van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen (a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te bepalen wat voor soorten klanten onze producten en diensten gebruiken, om onze website bij te werken en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en voor onze marketingstrategie)
Om suggesties en aanbevelingen te maken over goederen of diensten die interessant voor je zouden kunnen zijn (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

 

MARKETING

We streven ernaar om je keuzes aan te bieden in verband met bepaalde toepassingen van persoonsgegevens, vooral rondom marketing en adverteren. We hebben de volgende controlemechanismen voor persoonsgegevens ingesteld:

ONZE PROMOTIONELE AANBIEDINGEN

We kunnen je identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat je wilt of nodig hebt, of waarin je interesse hebt. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor je zijn (dit noemen we marketing).

Je ontvangt marketingberichten van ons indien je informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten bij ons hebt aangeschaft of indien je contactgegevens hebt verstrekt bij het meedoen aan een wedstrijd of je hebt geregistreerd voor een promotie en je, bij elk geval, je je niet hebt uitgeschreven voor het ontvangen van die marketingberichten.

MARKETING VAN DERDEN

We vragen je uitdrukkelijke toestemming voor marketingdoeleinden voordat we je persoonsgegevens delen met een onderneming buiten de groep bedrijven van Nido Management UK.

UITSCHRIJVEN

Je kunt ons of derden te allen tijde verzoeken om te stoppen met het versturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Indien je je uitschrijft voor het ontvangen van marketingberichten, heeft dit geen invloed op persoonsgegevens die je ons als gevolg van het aanschaffen van een product of dienst verstrekt, garantieregistratie, product-/dienstervaringen of andere transacties.

COOKIES

Je kunt je browser instellen om alle of enkele browsercookies te weigeren of geïnformeerd te worden indien websites cookies hebben ingesteld of hier toegang tot hebben. Indien je cookies deactiveert of weigert, moet je er rekening mee houden dat enkele delen van deze website mogelijk niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, kun je hier ons cookiebeleid bekijken.

DOELEINDE WIJZIGEN

We zullen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden nodig hebben en die reden overeenkomt met het oorspronkelijke doel. Indien je graag uitleg ontvangt over hoe het verwerken voor dit nieuwe doel overeenkomt met het oorspronkelijke doeleinde, kun je contact met ons opnemen.

Indien we je persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd doeleinde, zullen we je informeren en de wettelijke grondslag uitleggen waaronder we hiertoe in staat zijn.

Let erop dat we je persoonsgegevens zonder jouw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen, indien dit is vereist of toegestaan door de wetgeving.

OPENBAREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

We moeten je persoonsgegevens mogelijk delen met de hieronder vermelde partijen en voor de doeleinden die in de tabel van paragraaf 4 hierboven staan vermeld.

 • Interne derden
 • Externe derden
 • Specifieke derden (vermeld in de tabel van paragraaf 4 hierboven)
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of ermee samenvoegen. Daarnaast kunnen we proberen andere activiteiten over te nemen of hiermee samenvoegen. Indien er een wijziging plaatsvindt in onze activiteiten, kunnen de nieuwe eigenaars je persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

We vereisen dat alle derden de beveiliging van je persoonsgegevens respecteren en deze behandelen volgens de wetgeving. We staan externe dienstverleners niet toe om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en geven hen uitsluitend toestemming om je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken en in overeenstemming met onze instructies.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We dragen je persoonsgegevens niet over buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben toepasselijke beveiligingsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, geopenbaard of er op een onbevoegde manier toegang tot wordt verkregen. Bovendien beperken we de toegang tot je persoonsgegevens voor die medewerkers, vertegenwoordigers, externe dienstverleners en andere derden die hier om zakelijke redenen toegang tot hebben. Zij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en ze moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld die we hanteren bij een vermoeden van een inbreuk op persoonsgegevens en we zullen jou of een toepasselijke regelgevende instantie informeren over een schending indien dit wettelijk is vereist.

DATARETENTIE – HOELANG GEBRUIKEN JULLIE MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We zullen je persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig houden om aan de doeleinden waarvoor we ze verzamelen te voldoen, waaronder het volgen van wettelijke, financiële of rapportagevereisten.

Bij het bepalen van de toepasselijke retentieperiode voor persoonsgegevens, nemen we het volume, de aard en gevoeligheid van gegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of het openbaren van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden via andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten in ogenschouw.

Gegevens van retentieperioden voor verschillende aspecten van je persoonsgegevens worden in de tabel van paragraaf 4 hierboven vermeld.

Onder de wetgeving moeten we standaardgegevens van onze klanten bewaren (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens). Dit geldt voor een termijn van zeven jaar nadat ze onder de belasting niet meer als klant worden aangemerkt.

In bepaalde omstandigheden kun je ons verzoeken tot het verwijderen van je gegevens: bekijk hiervoor informatie over de aanvraag tot wissen.

In bepaalde situaties kunnen we je persoonsgegevens voor onderzoeks- of statistische doeleinden anonimiseren (zodat ze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht), waarbij we deze gegevens (zonder verdere kennisgeving aan jou) voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken.

JE WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde situaties heb je in verband met je persoonsgegevens rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze omvatten:

 • Toegang vereisen tot je persoonsgegevens.
 • Correcties vereisen van je persoonsgegevens.
 • Verzoek tot wissen van je persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
 • Beperkingen vereisen bij het verwerken van je persoonsgegevens.
 • Een overdracht van je persoonsgegevens aanvragen.
 • Mogelijkheid om je toestemming in te trekken.
 • Recht om niet te vallen onder geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Indien je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via GDPR@nidostudent.com

MEESTAL GEEN KOSTEN VEREIST

Je hoeft geen kosten te betalen voor toegang tot je persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van een van de andere rechten). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen indien je aanvraag duidelijk ongefundeerd, herhalend of buitensporig is. Daarnaast kunnen we in dergelijke situaties weigeren om te voldoen aan je aanvraag.

WAT WE MOGELIJK VAN JE NODIG HEBBEN

We vereisen mogelijk specifieke gegevens van je om ons te helpen bij het bevestigen van je identiteit en te zorgen voor toegang tot je persoonsgegevens (of het uitoefenen van een van je andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat je persoonsgegevens niet aan een andere niet hiertoe bevoegde persoon worden geopenbaard. We kunnen ook contact met je opnemen voor meer informatie omtrent je aanvraag om onze respons te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR RESPONS

We proberen alle rechtmatige aanvragen binnen één maand te beantwoorden. Het kan soms langer duren dan één maand indien je aanvraag complex is of je meerdere aanvragen doet. In dergelijke gevallen informeren we je en houden we je op de hoogte.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

JURIDISCHE GRONDSLAG

Rechtmatige belangen betekenen de belangen van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om ervoor te zorgen dat je de beste dienst/het product en de beste en meest veilige ervaring hebt. We garanderen dat we de potentiële impact op jou (zowel positief als negatief) en je rechten in beschouwing nemen en afwegen, voordat we je persoonsgegevens voor onze rechtmatige belangen verwerken. We gebruiken je persoonsgegevens niet voor activiteiten waar onze belangen door de impact op jou worden overlapt (tenzij we je toestemming hebben of indien anderszins vereist of toegestaan door de wetgeving). Je kunt meer informatie verkrijgen over hoe we bij specifieke activiteiten onze rechtmatige belangen afwegen tegen de potentiële impact op jou door contact met ons op te nemen.

Uitvoeren van een contract betekent het verwerken van je gegevens waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waar je partij in bent of het nemen van stappen op jouw aanvraag voor het aangaan van zo’n contract.

Voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten betekent het verwerken van je persoonsgegevens indien dit is vereist voor naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting waar we onder vallen.

DERDEN

INTERNE DERDEN

Andere bedrijven van de Nido Management UK Group die fungeren als medebeheerders of verwerkers, zijn gevestigd in de EER en IT- en systeembeheerdiensten kunnen leveren.

EXTERNE DERDEN
 • Dienstverleners die actief zijn als verwerkers in de EER en IT- en systeembeheerdiensten kunnen leveren.
 • Professionele adviseurs die kunnen fungeren als verwerkers of medebeheerders, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies-, bankiers-, juridische, verzekerings- en financiële diensten leveren.
 • De belastingdienst, regelgevende en andere instanties die als verwerkers of medebeheerders in het VK of de EER actief zijn en die in bepaalde situaties rapportage- of verwerkingsactiviteiten vereisen.

JE WETTELIJKE RECHTEN

Je hebt het recht om:

Toegang te vereisen tot je persoonsgegevens (algemeen bekend als ‘toegangsverzoek gegevenssubject’). Dit zorgt ervoor dat je een kopie ontvangt van je persoonsgegevens die we van je hebben en wordt gecontroleerd of we deze rechtmatig verwerken.

Correcties vereisen van je persoonsgegevens die we van je houden. Dit zorgt ervoor dat je incomplete of onnauwkeurige gegevens die we van je houden laat corrigeren, hoewel we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die je verstrekt mogelijk moeten controleren.

Verzoek tot wissen van je persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat je ons kunt verzoeken tot het verwijderen of wissen van je persoonsgegevens, waarbij er voor ons geen goede reden bestaat om door te gaan met het verwerken ervan. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken tot het verwijderen of wissen van je persoonsgegevens, waarbij je je recht op het bezwaar maken tegen de verwerking (bekijk hieronder) succesvol hebt uitgeoefend, we je informatie onrechtmatig hebben verwerkt of waar we zijn vereist om je persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving. Let erop dat we mogelijk om specifieke rechtmatige redenen niet altijd kunnen voldoen aan je verzoek tot wissen, waarover we je indien van toepassing op het moment van je aanvraag zullen informeren.

Bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens op basis van onze rechtmatige belangen (of die van een derde), waarbij je in een bepaalde situatie verkeert op grond waarvan je bezwaar wilt maken tegen de verwerking, aangezien je van mening bent dat het invloed heeft op je fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken indien we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden rondom direct marketing. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende rechtmatige grondslagen hebben voor het verwerken van je gegevens, die je rechten en vrijheden overtreffen.

Beperkingen vereisen bij het verwerken van je persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat je ons kunt verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens in de volgende scenario’s op te schorten: (a) indien je wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens garanderen; (b) waar ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar je niet wilt dat we ze wissen; (c) waar je ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we dit niet meer vereisen, aangezien je ze nodig hebt om juridische vorderingen op te stellen, uit te voeren of te verdedigen; of (d) je bezwaar hebt gemaakt tegen je gebruik van onze gegevens, maar we moeten verifiëren of we rechtmatige grondslagen hebben om deze toch te blijven gebruiken.

Een overdracht van je persoonsgegevens aanvragen naar jezelf of een derde. We zullen je persoonsgegevens naar jou, of een derde die je hebt gekozen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat overdragen. Let erop dat dit recht uitsluitend van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor je oorspronkelijk toestemming aan ons hebt verleend om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met je uit te voeren.

Toestemming intrekken is te allen tijde mogelijk waar we afhankelijk zijn van toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat je je toestemming introk. Indien je je toestemming intrekt, kunnen we mogelijk bepaalde producten of diensten niet aan je leveren. We zullen je informeren of dit inderdaad het geval is als je je toestemming wilt intrekken.

Voor al deze aanvragen kun je contact met ons opnemen via:

Nido Management UK limited
Data Privacy Team
1 Knightsbridge
Londen

Engeland
SW1X 7LX